Legénység "S"

Sándor József

Schliszer Zoltán

Schwartz Artúr

Seress Lajos

G. Szabó Imre

főmolnár

1887, Szentes. Bevonult 1908 októberben a 101. k. gy. e. bécsi zlj-hoz. A világháború alatt 1914 végén ismét a 101. k. gy. e.-hez vonult be. Innen áthelyezték Temesvárra a 63. k. gy. e.- hez, majd Hercegovinába került az éleim, oszlophoz. Később König- grätzbe helyezték a 69-esekhez, majd fényszórósoknál tanfolyamot végzett és utána kikerült az orosz hadszíntérre Kirlibaba, Dorna-Wattra stb. vidékére. Az összeomlás Floris- dorfban tanfolyamon érte. Kitüntetése: K. cs. k. 

Stéger Márton „Hangya"

alkalmazott
1893, Budapest. Bevonult 1914 okt.- ben a 32. gy. e.-hez. 1915 január 1-én az orosz harctérre ment. 1915 febr. 27-én a kárpáti harcokban súlyosan 
megsebesült. Hosszas gyógykezelés után 1916 október 12-én Désen felülvizsgálták és 50%-os rokkantnak nyilvánították; jelenleg is 50%-os hadirokkant. Á harctéren a 32-es, Les és 20-as honvédek kötelékében szolgfílt. Kitüntetései: K. cs. k. és Seb. é. — György bátyja (32. gy. e.) az olasz harctéren szenvedett sebesülése következtében hősi halált halt. — Édesatyja: St. Márton (32. gy. e.) résztvett^ a boszniai okkupá- eióban. — Feleségének sógora: Imre Ferenc (101. k. gy. e.) az orosz harctéren hősi halált halt. 

Simkovics István

parókakészítő, fodrász

1894, Szarvas. Bevonult 1914 okt. 3-án a 101. k. gy. e.-hez, ahonnan áthelyezték a 39. k. gy. e.- hez. 1914 dec-ben kikerült az orosz harctérre s ott küzdött 1915 márciusig, amikor megbetegedett. Később ismét az orosz hadszíntérre vitték, 1915 júniusban pedig az olasz arcvonalra ment, ahol 1915 október közepén súlyosan megsebesült. Később ismét az olasz harctérre került, ahol a 43-asoknál teljesített szolgálatot mint géppuskás. Utána a gépfegyverszázad kötelékében ugyancsak az olasz hadszíntéren szolgált, ahol megbetegedett. Az ösz- szeomlás szabadsága alatt érte. Kitüntetései: Br kétszer és Seb. é. — Pál bátyja a 101. k. gy. e. kötelékében a szerb harctéren hősi halait halt.