Projekt

Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia


Oktatási célú tartalomszolgáltatás fejlesztése digitális gyűjtemény kialakításával a Békés Megyei Könyvtárban

A nyilvános könyvtárak alapfeladata, hogy a kulturális örökség megőrzésével a helyismereti dokumentumok archiválását és közzétételét segítsék. Fontos továbbá egyes dokumentumtípusok (helyi lapok bekötött lapszámai, aprónyomtatványok, fotó- és képeslap-gyűjtemények) digitalizálása, feltárása. Mindenki számára elérhetővé kell tenni szűkebb régiónk értékeit nemcsak hagyományos formában, hanem digitális adatbázisok kialakításával, mert a jelenlegi technikai feltételek mellett így gyorsabb, széleskörűbb az elérés. A már meglévő digitális tartalom továbbfejlesztésével oktatási célra felhasználható anyagok elérése vált lehetővé, amelyek a tanulókat és a tanárokat egyaránt segítik.

Az intézményben folyó és a saját dokumentumok külső szolgáltatóval történő digitalizálásával kettős célunk van. Egyrészt a könyvtárosok tájékoztató és kutatómunkájának segítése a cél a könnyen kereshető, digitalizált szövegek gyarapításával. Másrészt a jogszabályoknak megfelelő szabad hozzáférést kívánjuk biztosítani különösen az oktatásban résztvevők számára diákoknak, pedagógusoknak. Mindezekről szakmai napokon, partnertalálkozókon adunk tájékoztatást, miközben a könyvtárostanárokkal napi kapcsolatot ápolunk.

A meglévő digitális gyűjteményeinkre alapozva terveztük A békéscsabai 101-es gyalogezred a Nagy Háborúban – online elérhető helytörténeti portál oktatási célú szolgáltatás kialakítását.