Emlékművek

101. Békéscsabai Gyalogezred-emléktábla (Békéscsaba)

Helye: A Szabadság téren, a 101-es obeliszken (Szabadság tér 1.)

Anyaga: fehér márvány

Mérete: 100x96 cm

Átadás dátuma: 1999. október 29. (a Hősök és Mártírok napja)

Szövege: "A Békés és Csongrád megyék fiaiból álló 101. Békéscsabai Gyalogezred hősi halottainak tiszteletére 1914-1918."

Eredeti szöveg: „A 101. GY. EZRED KATONÁINAK EMLÉKÉRE, AKIK IMPERIALISTA ÉRDEKEKÉRT ÉLETÜKET VESZTETTÉK 1914-1918"

Részletek >>

101. Békéscsabai Gyalogezred-emléktábla (Békéscsaba, Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium)

Helye: Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és kollégium „A" épületének falán, a főbejárattól balra

Anyaga: fehér márvány

Mérete: 50x70 cm

Átadás dátuma: 2002. március 14.

Szövege: "A gimnázium épülete 1894–1918 között a Békéscsabai 101-es Gyalogezred laktanyája volt, az ezred innen indult az I. világháború harctereire, ahol honvédei hősiesen harcoltak a hazáért." 2001-ben emlékükre állította hálás kegyelettel: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletek >>

101-es gyalogezred-emléktábla (Békéscsaba)

Helye: az egykori gyalogsági laktanya, ma: Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

Anyaga: fekete márvány

Mérete:

Átadás dátuma: 1934. szeptember 23.

Szövege: E laktanyából indult el 1914. augusztus 1-én Békés-, Csanád- és Csongrád vármegyék derék fiaiból kiegészitendő császári és kir. 101-es gyalogezred, hogy az 1914–18. évi világháboru harcterein magyar becsülettel és példás vitézséggel, hősiesen küzdjön királyért és hazáért. Véreim! Ha erre jártok, hálás kegyelettel emlékezzetek meg hősi halált halt, halott bajtársaink ezreiről, kiknek megdicsőült szelleme és lelkes, önfeláldozó kötelessége vezéreljen bennünket a magyar feltámadás kivivásáért inditott egységes küzdelmünkben.

Megjegyzés: Kapitány József békéscsabai szobrász alkotása

Részletek >>

Elesett ipartestületi tagok emléktáblája (Békéscsaba)

Helye: az Iparosok Házában (Békéscsaba, Kossuth tér 8.)

Anyaga: fehér márvány, arany betűkkel

Mérete:

Átadás dátuma: 1929. május 20.

Szövege: Az 1914–1918. évi világháborúban hősihalált halt ipartestületi tagok:
Ancsin János, Bagyinka Mátyás, Blaskó István, Csetnegi János, Gulyás Lajos, Győri Károly, Hovorka Mihály, Kacsán János, Kojnok András, Kolarovszki Mihály, Krisztof András, Lipták Károly, Marik András, Nyilas Mihály, Thiesz János, Zvaratkó György, Zsilák Pál, Zsofkó János
bízva Magyarország feltámadásában örök emlékükre emelte a Békéscsabai Ipartestület 1929-ben.

Részletek >>

101-es gyalogezred emlékműve (Békéscsaba)

Helye: Békéscsaba, Szabadság tér

A 101-es gyalogezred hősies helytállása előtt tisztelgő emlékoszlopot 1923-ban Belanka Mihály készíttette. A műkőből készült oszlopot a második világháborút követően leromboltak és elástak, 1956-ban ásták ki.

Részletek >>

Világháborús emlékmű (Gerendás)

Helye: Gerendás, Dózsa György utca 1.

Az emlékművet a község lakossága állíttatta a 4.-33.-101.-gyalogezred hősi halált halt 47 katonája tiszteletére, a háború befejezésének 10. évfordulójára.
Ünnepélyes keretek között, József királyi főherceg, más magas rangú személyek részvételével, avatták fel a falu központjában.

Részletek >>