Legénység "R"

Rácz Lajos

Rádai Lajos

Rajky Gyula

Raksa György

Rapport Márton

Révész Jenő

Rohoska Mátyás

Ruga János

szabómester, őrvezető.

1891, Szirák. Bevonult 1914 augusztusban Egerbe a 60. k. gy. e.-hez. U. e. év őszén kikerült az orosz harctérre. 1914 decemberben a krakkó- körüli harcokban megsebesült. 1915 tavaszán újra az orosz hadszíntérre vitték. 1915 május 9-én orosz hadifogságba esett, ahonnan 1918 tavaszán került haza szökve. 1918 szept.- ben lekerült még az olasz hadszíntérre is, ahol a 101. k. gy. e.-hez beosztva az összeomlásig szolgált. Az országgyarapító katonai tevékenységek során 1938-ban a Felvidék és 1940-ben Erdély visszafoglalásával kapcsolatban szintén katonai szolgálatot teljesített. Kitüntetései: Felvidék és Erdély visszafogl. e. é. 

Rottenbiíler István ifj.

villany- szerelő, tizedes

1915, Rákospalota. Bevonult 1939-ben Szentendrére a 101, vp. zlj-hoz, Itt nyerte kiképzését. Az országgyarapító katonai tevékenységek során résztvett Erdély és a Délvidék visszafoglalásában. Leszerelt 1941-ben. — Feleségének édesatyja: Lénárt Sándor végigküzdötte az 1914—1918-as világháborút.